• Мохито

900,00
Лайм, жалбыз, құрақ қанты, қант шәрбаты, газдалған су, мұз